Alingsås Filatelistklubb

Välkommen i vår verksamhet
Vi har möte varje onsdag i föreningslokalen Noltorpsgatan 3, Alingsås.
Mötestid: 18:00
Uppehåll jul, nyår och sommaren
Auktion minst en gång per månad

Kontaktperson: Anders Zackrisson 070–525 16 58

Drivs av Wordpress, av Cynatic