Samlarföreningen Bältespännarna

Föreningen bildades 1966 i Göteborg av en liten skara samlare av främst privat lokalpost. Namnet Bältespännarna tog föreningen efter Johan Peter Molins staty som avbildats på ett frimärke från Göteborgs Privata Lokalpost år 1888.

Här finns en rapport från årsmötet 26 maj 2018 (länk) 

Våra samlingsområden

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma.

En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna. Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen. En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Gränsdragningen mot den traditionella filatelin är inte särskilt intressant. Det väsentliga är att de nya områdena blir föremål för systematisering och forskning på samma sätt som inom övriga delar av filatelin. Att syssla med outforskade eller mindre kartlagda områden skänker stimulans och upptäckarglädje. Till och med den som föredrar ett alldeles eget område kan här finna ett sådant.

Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat olika slag av märken som utan att vara frankotecken även används i postala sammanhang. Det kan till exempel vara provmärken, brevmärken och postbankens sparmärken. Det kan också vara andra märken med samma utseende och funktion som frimärken, som är kvitto på erlagd avgift till någon myndighet, till exempel järnvägsfraktmärken, telegrafmärken, stämpelmärken och skattemärken. Även etiketter av olika slag räknas hit, till exempel rek, ass och internationella svarskuponger.

I den engelskspråkiga delen av världen kallas de för Cinderella Stamps eller Askungemärken. Hithörande områden har nämligen i en del länder, däribland Sverige, delvis precis som Askungen blivit styvmoderligt behandlade.

I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bältespännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rubrik för en viss typ av material som utbjuds på de stora frimärksauktionerna. Som Du säkert förstår av det ovan sagda så måste det finnas en postal anknytning eller i vissa fall anknytning till annan myndighetsutövning för att ett område skall gå in under benämningen Bältespännarfilateli.

Så blir jag medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast till plusgirokonto 45397–7.

  • Vill du veta mera når du vår kassör;
    Samlarföreningen Bältespännarna
    c/o Wahlbom
    Humlegränd 6A, 179 60 Stenhamra eller någon av våra kontaktpersoner;

Föreningens styrelse och kontaktpersoner

 

Bältespännarkongress på Stockholmia 2019 (Text in English below)

Samlarföreningen Bältespännarna (SfB) bildades 1966 och femtioårsjubileet firades inte bara i Halmstad och Stockholm utan även i London i samband med First World Cinderella Congress. Kanske är det med detta i åtanke inte speciellt konstigt att Royal Philatelic Society London uppmärksammar sitt 150-årsjubileum med utställningen Stockholmia 2019 i den svenska huvudstaden.

I samarbete med Stockholmia 2019 arrangerar SfB en bältespännarkongress eller World Cinderella Congress på engelska. Den kommer att äga rum lördagen den 1 juni och söndagen den 2 juni 2019 i Stockholm Waterfront Congress Centre.

Kongressen består av tre större teman – lokalpost, stämpelmärken och brevmärken. Deltagarna får inte bara möjlighet att lyssna till föredrag av experter inom dessa olika områden utan även tillfälle att själva berätta om och visa blad ur sina egna samlingar. Vi förväntar oss deltagare från hela världen varför kongressen till största delen genomförs på engelska.

Ytterligare ett antal evenemang planeras under de två dagarna. Det kommer att bli ett unikt tillfälle att närmare bekanta sig med de tre ovan nämnda samlingsområdena.

Information om kongressen kommer fortlöpande på SfB:s webbplats (www.sff.nu/baltespannarna/). Övriga upplysningar om Stockholmia 2019 finns på www.Stockholmia2019.se.

Deltagande i Second World Cinderella Congress är kostnadsfritt.

 

World Cinderella Congress at Stockholmia 2019

In 2016 the Swedish Cinderella Society (Samlarföreningen Bältespännarna) celebrated its 50th anniversary mainly in Stockholm but also in London in connection with the First World Cinderella Congress. With this in view it is not surprising that the Royal Philatelic Society London will stage a major stamp exhibition in the Swedish capital to mark its sesquicentennial in 2019.

The management of Stockholmia has invited the Swedish Cinderella Society to organise the Second World Cinderella Congress 1–2 June 2019 at the Stockholm Waterfront Congress Center in conjunction with the exhibition.

The Congress will spotlight three areas – local posts, revenues and poster stamps. A series of powerpoint presentations and displays by well-known Cinderella philatelists is planned but visitors are also encouraged to bring along a few pages from their own collections as there will be time for displays by those present.

As this is an international event English will be the main language.

For the latest information on the World Cinderella Congress please log on to www.sff.nu/baltespannarna/. For detailed information about Stockholmia 2019 including travel and hotel bookings please go to www.stockholmia2019.se.

Här finns en rapport från årsmötet i Värnamo 2015 (inlagt 150604)

Drivs av Wordpress, av Cynatic