Nytt och uppdateringar

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2017.

Nästa möte

Onsdag 26 september: Läs mer!

Onsdag 31 oktober: Läs mer!

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2016.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 september
  • 3 oktober
  • 5 december

Läs mer!

Övrigt

Malmex2018    Malmex2018 - Nationell och regional utställning

Välkommen till vår Hemsida

Intresserad av stämplar, brev, helsaker, fraktmärken, vykort och/eller posthistoria?

Då är Hembygdsfilatelisterna föreningen för dig!

Vad ingår medlemskapet?

Tidningen

Hembygdsfilatelisten med aktuella artiklar. Sveriges ledande posthistoriska tidskrift.

Läs mer om vår tidskrift

Aktiviteter

Föreningen deltar på olika sätt i mässor, utställningar och andra filatelistiska evenemang i syfte att stimulera intresset för hembygdsfilatelin.

Möten hålls regelbundet i Stockholm, men vi försöker även ordna träffar utanför Stockholm.
Som regel har vi en inbjuden föredragshållare på våra sammankomster.
Läs mer om våra möten.

Forskning

Tågolyckan i Rörvik

Vi driver och medverkar i diverse posthistoriska forskningprojekt.
Läs mer om vår forskning

2017 nummer 4
Vår tidskrift.

Nordia2105
På Nordia2015.


Historik

Föreningen bildades 1983 och är en Riksförening under Sveriges Filatelistförbund.

Föreningen har nu cirka 400 medlemmar spridda över hela landet. Vi samlar frimärken, försändelser och vykort av olika slag (postala dokument) som hör till ett visst landskap, kommun eller län. Många samlar hela Sverige med inriktning på en viss stämpeltyp. Det finns ingen begränsning vad gäller område.

Kontakta oss

Om Du vill nå oss, skriv ett E-post till anders.bock @ comhem.se (utan blanka i adressen)
eller med ett vanligt brev till

Ordförande Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.

För Hemsidan svarar Gunnar Zetterman.
Uppdaterad den 14 december 2017.