Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Svenska Amerikalinjen (SAL)

M/S Gripsholm

M/S Gripsholm byggdes av Armstrong, Whitworth & Co, Ltd i Newcastle, England. Hon levererades den 27 november 1925 som rederiets första nybygge.
Mellan 1949 och 1950 byggdes hon om och moderniserades på varvet Howaltswerke i Kiel.
År 1954 såldes hon till rederiet Norddeutscher Lloyd och blev omdöpt till Berlin.

1936

FDC från M/S Gripsholm

Postat ombord mellan Miami och Vera Cruz. Brevet är ett rekomenderat FDC.

1950

Postat ombord på Gripsholm

Brev postat ombord på M/S Gripsholm till Sverige med sidostämpel som talar om att brevet postats ombord.
Märket är makulerat med SJP 7 Stockholm New York.
Brevet är överfrankerat med 10 öre. Man har använt utlandsportot fast det räckt med porto för inrikes brev.

1952

M/S Gripsholm

Brev från en av besättningen. Brevet är daterat Halifax den 8 januari 1952. Utlandsporto; 30 öre
Luftposttillägg: 30öre
Totalt: 60 öre.