Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Svenska Amerikalinjen (SAL)

M/S Kungsholm 1928–1942

M/S Kungsholm byggdes 1927-28 av skeppsvarvet Blohm & Voss i Hamburg.
Hon var systerfartyg till det 1924 sjösatta M/S Gripsholm, båda var drivna med
dieselmotorer, vilket var mycket ovanligt och nytt för linjefartyg på den tiden.

Maiden Voyage

S/S Kungsholms jungfruresa

Försändelse från jungfruresan 1928.

Posted on Board

Flygpost från 1938

Postat ombord på resa mot New York 1938.

M/S Kungsholm 1953–1965

M/S Kungsholm var byggt 1953 i Nederländerna.
Befälhavare på jungfruresan var SAL:s flaggskeppare, kapten John Nordlander.
Kungsholm gick i januari 1955 på rederiets första jordenruntkryssning,
och trafikerade Atlanten, med sammanlagt 112 031 passagerare och 22 509 passagerare
följde med henne på kryssningar.
Kungsholm såldes i oktober 1965 till Norddeutscher Lloyd, Bremen,

Maiden Voyage

Maiden voyage M/S Kungsholm

Jungfruresan

Posted on Board

Göteborg - New York

Posted on board Kungsholm 1957

Flygpostbrev posta ombord på M/S Kungsholm mellan Göteborg och New york 1957-06-03 till Danmark.

Cruise of Lifetime around the World

Cruise of a life time

1961.

Posted on board

Flygpostbrev postat ombord på M/S Kungsholm 1964-01-19.


>