Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Nordsjön

Rederi AB Svenska Lloyd Göteborg

M/S Saga

1966 05 12. Insatt mellan Göteborg - Hull.
1966 10 04. Insatt mellan Göteborg - Tilbury (London).
Såld till Stena Ab, Göteborg.

M/S Saga

Brev, postat ombord, till USA.

M/S Hispania

Sjösatt som M/S Svea (se nedan) men såldes 1968 till Svesnak LLoyd.
Efterombyggnad namnändad til Hispania.
Hösten 1970 insatt på linjen Göteborg-London/Tilbury.

M/S Hispania

Brev till Skottland.

Stockholms Rederi Ab Svea

M/S Svea

1966 11 10. Insatt mellan Göteborg - Hull.

M/S Svea

Brev till USA.

Tor Line

M/S Tor Anglia

M/S Tor Anglia

Brevet är trolien posta ombord på Tor Anglia.
Minnespoststämpel för Amphilex 1967.

M/S Tor Scandinavia

M/S Tor Scandinavia levererades 1976. Varje vecka trafikerade Felixstowe tre gånger,
Immingham en gång och Amsterdam två gånger
från Göteborg.

M/S Tor Scandinavia

Postat ombord mellan Immingham och Göteborg.

UPP