Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 84
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december
  • 6 februair
  • 3 april (Årsmöte)

Läs mer!

Månadens objekt

Karta

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Nordsjön

Rederi AB Svenska Lloyd Göteborg

M/S Saga

1966 05 12. Insatt mellan Göteborg - Hull.
1966 10 04. Insatt mellan Göteborg - Tilbury (London).
Såld till Stena Ab, Göteborg.

M/S Saga

Brev, postat ombord, till USA.

M/S Hispania

Sjösatt som M/S Svea (se nedan) men såldes 1968 till Svesnak LLoyd.
Efterombyggnad namnändad til Hispania.
Hösten 1970 insatt på linjen Göteborg-London/Tilbury.

M/S Hispania

Brev till Skottland.

Stockholms Rederi Ab Svea

M/S Svea

1966 11 10. Insatt mellan Göteborg - Hull.

M/S Svea

Brev till USA.

Tor Line

M/S Tor Anglia

M/S Tor Anglia

Brevet är trolien posta ombord på Tor Anglia.
Minnespoststämpel för Amphilex 1967.

M/S Tor Scandinavia

M/S Tor Scandinavia levererades 1976. Varje vecka trafikerade Felixstowe tre gånger,
Immingham en gång och Amsterdam två gånger
från Göteborg.

M/S Tor Scandinavia

Postat ombord mellan Immingham och Göteborg.

UPP