Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Svenska Amerikalinjen (SAL)

Det fanns flera olika fartyg inom SAL som hette Stockholm. Den sista byggdes 1948 på Götaverken och gjorde sin jungfrutur samma år.
M/S Stockholm såldes till Östtyskland i maj 1959 och döptes om till Völkerfreundschaft i januari 1960.

M/S Stockholm

Wreck mail M/S Stockholm

Den 26 juli 1956 kolliderade M/S Stockholm med M/S Andrea Doria. Posten ombord blev skadad av vatten.

Läs mera.


>