Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 84
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december
  • 6 februair
  • 3 april (Årsmöte)

Läs mer!

Månadens objekt

Karta

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

20 öre karminröd

Singelfrankeringar

Inrikes

Brev

Brev

Brev postat den 15 maj 1942.
Porto: 20 öre (1.4.1942-31.5.1950).

Övrigt

Lösenförsändelse

Redovisning av Lösen för trycksak.

Övrigt

Norden

Luftpost till Danmark

Luftpost till Danmark

First Fligth Cover Göteborg-Aalborg.
Porto inom Norden: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 30 öre.

Upp

>