Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

20 öre karminröd

Singelfrankeringar

Inrikes

Brev

Brev

Brev postat den 15 maj 1942.
Porto: 20 öre (1.4.1942-31.5.1950).

Övrigt

Lösenförsändelse

Redovisning av Lösen för trycksak.

Övrigt

Norden

Luftpost till Danmark

Luftpost till Danmark

First Fligth Cover Göteborg-Aalborg.
Porto inom Norden: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 30 öre.

Upp

>