Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Typ II 15 öre röd

Singelfrankering

Inrikes

Brevkort

.

15 öre i par med 5öre

I par med 5 öre siffertyp. Porto 20 öre.

Trycksak

Vykort med 15 öre typ II röd

Julkort med porto 15 öre för 100 grams trycksak.

15 ör i par på trycksak

Porto 30 öre som B-trycksak (1.10.1970-31.9.1971).


>