Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 84
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december
  • 6 februair
  • 3 april (Årsmöte)

Läs mer!

Månadens objekt

Karta

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Typ II 30 öre blå

Singelfrankering

Inrikes

Brev

Brev från 1958. Porto 20 gram: 30 öre (1.6.1957-31.6.1962).

Övrigt

Utrikes

Rekommendation

Obeställart rek till USA

Rekommenderat brev till USA med ofullständig adress.
Utrikesporto: 40 öre
Rekavgift: 50 öre
Totalt: 90 öre.


>