Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

 

Medlemsmöten 2019

Alla möten äger rum på Postmuseum om inget annat anges. OBS Nya starttider!

Kolorerad litografi av Postmuseum


Onsdagen den 26 september
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 31 oktober
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 28 november
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Upp     Hem