logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

  • 28 november
  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 84
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december
  • 6 februair
  • 3 april (Årsmöte)

Läs mer!

Månadens objekt

Moskauer Hilfscomite

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1954-03-13 Singapore

B.O.A.C.s Lockheed 749A Constellation "Belfast" störtar under landning i Singapore.
B.O.A.C.s Lockheed 749A Constellation "Belfast" crashed during the landing at Singapore.


Använda etiketter och stämplar (Used labels and cachets)


N19540313a

Brev från Australien med röd stämpel

Röd stämpel från Singapore.
Rouge cachet from Singapore.

Stämpel (röd) med texten (cachet rouge):

Salvaged mail
aircraft crash
Singapore 13.3.1954


N19540313

Baksidan av brev från Australien med svensk etikett

Baksidan av ovanstående brev med svensk etikett.
Back side of cover above with Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har skadats vid
flygolycka i Singapore den 13/3 1954.

Label in white with the text:

Enclosed consignmetn has been dagaged at
aircraft accident at Singapore 13/3 1954.


Kommentarer (Comments)

Från denna olycka finns en mängd olika stämplar och etiketter som kan förekomma på brev till Sverige.
From this accident there are a lot of different labels and cachets, which also might be found on letters for Sweden.


Ref.:

Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988


Hem (Start)      Upp (Top of Page)