logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

  • 28 november
  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 84
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december
  • 6 februair
  • 3 april (Årsmöte)

Läs mer!

Månadens objekt

Moskauer Hilfscomite

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1921-12-18 Uden i Holland (The Netherlands)

Brand uppstod i järnvägsvagnen, orsaken okänd.

Fire in railway car, cause unknown


Använd etikett (Used label)


SE19211218

Brandskadat kuvert frå Uden

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden.
Cover damaged by fire from railway car at Uden.


Brandskadat kuver frå Uden baksidan

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden, baksidan.
Cover damaged by fire from railway car at Uden, back side.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har brandskadats
å Holländskt område.

Label in white with the text:

The consignment has been damaged by fire
on Dutch territory.


Kommentar (Comment)

Etiketten är ofta vikt runt en av kuvertens sida som "lagning".
The label is often folded around a side as a repairing.

Webmaster har också sett en försändelse från denna olycka till Sverige som försetts med tysk etikett av tyska postverket.
The Webmaster has seen mail from this accident to Sweden with a German label of the German Post Office.

Med tysk etikerr

Försändelse till Stockholm med etikett på tyska.
Cover to Stockholm with label in German.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Nederlandsch Maandblad Voor Philatelie oktober 1975, W. Baron Six van Oterleek, Poststukken van en naar Nederland afkomstig uit treinrampen.
Zetterman, Gunnar, Brand i postvagn, Svensk Filatelistisk Tidskrift år 2005, s. 6


Hem (Start)      Upp (Top of Page)