Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1901-01-19 PS Gefion

Den danska hjulångaren Gefion kolliederade med Hveen i Öresund och sjönk.

The Danish iron paddle steamer Gefion collide with Hveen in the Öresund and sank.


Använd stämpel (Used cachet)t


Vattenskadat post kort från Gefion

Vattenskadat post kort från Gefion med violett stämpel.

Postal card damaged by water with violet cachet from Gefion..

SE19160214 typ(e) 1

Stämplet (violett, inramad) med texten:

Skadad vid elds-
våda ombord å &aroing;ngaren
"Newton" i Sunderland
den 14 februari 1916.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged in fi
re on board the steamer
"Newton" in Sunderland
at 14 February 1916.


Ref.:

Zetterman; Gunnar, Hjulångaren Gefion, Hembygdsfilatelisten 2014 nr 2 sid 14
Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Billgren; Jan
Vad gamla försändelser kan berätta, Svensk Filatelistisk Tidskrift 1992 (nr 7), s. 408Rev. A 2008-07-04