logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Månadens objekt för 2018

Tanken är här att vi varje månad skall visa något eller några intressanta objekt.


December - Return to Sender

Letter returned to sender

Letter returned to sender

Brev adresserat till Köpenhamn.


Den 9 april anföll Tyskland Danmark och Norge. Då upphörde postutväxlingen mellan Storbritannien och Danmark, varför brevet returnerades till avsändaren.


November - Äntligen fred!


Moskauer Hilfscomité

Brev till en hjälporganisation för ryska krigsfångar.


Den 11 november klockan 11 inträdde vapenstilleståndet i Första världskiget.
Det vill säga för 100 år sedan!
Rev. N 2019-01-07