logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

SMPS-Möten 2020

Mötestider

På grund av Covid-19 är alla "fysiska" möten tsv inställda.

Protokoll från årsmötet den 14 oktober 2020

Protokollet som pdf.

Kallelse till SMPS-årsmöte onsdagen den 14 oktober 2020

Det tidigare årsmötet som var planerat att avhållas den 1 april ställdes in på grund av Corona. Styrelsen har upprättat förslag till förenklat årsmöte som avhålles genom email/papper den 14 oktober 2020 eftersom Coronasituationen fortfarande är ansträngd.
Läs igenom förslag till dagordning och se om ni kan godkänna den förenklade hanteringen. Om du vill bifalla alla förslag så räcker det med ett e-mail ”Bifall till alla förslag”. Eventuella motförslag ska ha kommit mig tillhanda senast den 14 oktober 2020 via e-mail. Använd följande: jan-ove.brandt@kpmg.se och ange SMPS som ärenderubrik. Undantagsvis kan du skicka brev till min hemadress: Jan-Ove Brandt, Ripstigen 1, 17074 Solna. Den 14 oktober sammanfattar sekreteraren och ordföranden det inkomna i ett protokoll. Utskick till medlemmar har blivit dyrt med PostNord. F n saknar vi de flesta medlemmars e-mailadress och aktuellt telefonnummer. Tacksam om ni meddelar mig detta i ovan nämnda e-mail så gör vi en sammanställning. Om nu någon inte vill skylta offentligt med det begärda så skriv i klartext att så är fallet. Glöm inte bort att skriva avsändare på de insända uppgifterna. Vi som förening behöver bli väsentligt mer digitala i vår kommunikation. Alla medlemsmöten är under hösten för närvarande inställda. Blir det ändringar så kommer detta att framgå av vår hemsida. Sök på smps.se så kommer ni dit. Se även dagordning § 19 Övriga frågor och tyck till.
Jan-Ove Brandt
Ordförande


Bild från ett föreningsmöte på Postmusem

Vår redaktör visar på ett
intressant objekt ur sin
samling för några
föreningsmedlemar.


Upp    Startsidan


Rev. P 2018-111-08