Östersunds Filateli- och vykortsförening

ostersund_logo_140914

 Vår styrelse består för närvarande av:

Ersättare är;  

 • Lennart Eriksson
  Tfn; 070-365 43 58, e-post; nleson@telia.com
 • Ann Marie Sundien
  Tfn; 073 – 833 05 35
   

Har Du anmält Dig till föreningens egen cirkulation?
Om inte ring bytesföreståndaren Örjan Velander på
072 – 208 39 80   

ÖFF adress:

MÖTESPROGRAM OCH ÖVRIGA TRÄFFAR HÖSTEN 2019
Biblioteksgatan 33

 • 3/9 Föreningsmöte Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Göran Modén 18/9 Föreningsmöte med cirkulation Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Örjan Lööf 20–21/9 Regional träff i Sundsvall Prel. deltagaranmälan till ordf. 3 sept. Ansvarig för samordning: Sten Wadensjö 27–28/0 Regional träff i Vindeln Program som i Sundsvall med auktion från Philea och möjlighet att sälja eget material. Ansvarig för samordning Jan Anders Jacobsson 1/10 Föreningsmöte Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Ulf Jernberg 15/10 Föreningsmöte med cirkulation Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Göran Modén 29/10 Föreningsmöte Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Lennart Eriksson 2/11 Nordenfjeldske samlardag Trondheim Tema: Försäljning, Stor auktion och lotterier Ansvarig för samordning: Sten Wadensjö 9/11 Frimärkets Dag Ansvarig: Jan Anders Jacobsson 19/11 Föreningsmöte med cirkulation Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Ann Marie Sundien 26/11 Föreningsmöte Tema: Mina Tre Minuter Ansvarig: Anders Lundbäck 10/12 Föreningsmöte med cirkulation Säsongsavslutning (se särskild ruta) Ansvarig: Jörgen Mårtensson
 • 15 januari
  Föreningsmöte: Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Göran Modén
 • 29 januari
  Föreningsmöte med cirkulation: Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Örjan Löf
 • 12 februari
  Föreningsmöte: Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Anders Lundbäck
 • 26 februari
  Föreningsmöte med cirkulation Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Jörgen Mårtensson
 • 12 mars
  Årsmöte kl. 1900, se särskild kallelse. Auktion efter årsmötet. Auktionsobjekt utlagda kl.18.00 Ansvarig: Styrelsen
 • 26 mars
  Föreningsmöte med cirkulation: Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Sigvard Grelsson
 • 02 april
  Föreningsmöte Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Ulf Jernberg
 • 23 april
  Föreningsmöte med cirkulation: Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Lennart Eriksson
 • 04 maj
  Träff med Nordanfjeldske i Östersund Ansvarig för ÖFF del: Sten Wadensjö
 • 14 maj
  Våravslutning på Biblioteksgatan 33 med auktion Ansvarig: Sten Wadensjö
 • 06 juni
  Nationaldagsfirande på Jamtli Ansvarig: Jan Anders Jacobsson

Se hela nyhetsbrevet från juni  2019 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från december 2018 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från december 2017 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från augusti 2017 här (pdf)

Se hela nyhetsbladet från december 2016 här (pdf)

Se hela nyhetsbladet från maj 2016 här (pdf)

• Se hela nyhetsbladet från november 2015 här. (pdf)

Föreningsmöten

 • Mötet genomförs kl. 18.00-20.30 med Cirkulationssändning kl. 18.00-19.20, föreningsfrågor, information, lotteri och föredrag kl. 19.30-20.00 och avslutande miniauktion 20.00–20.30 Ta med eget material, frimärken, brev och/eller vykort för byten. Du har alltid något som intresserar andra! Cirkulationssändningen är med vid andra mötet i månaden.

Auktionsmöten

 • Auktionsmöten genomförs i likhet med Föreningsmöten dock utan cirkulation men med en avslutande auktion

Historik för Östersunds Filateli- och vykortsförening

Östersunds Filateli- och vykortsförening (ÖFF) bildades 5 april, 1927 under namnet Östersunds Filatelistförening.
Föreningen firade således sitt 75-årsjubileum under år 2002. Arkivforskning har visat att en förening fanns redan omkring 1912 men denna insomnade efter några år varför ÖFF räknar 1927 som sitt födelseår.
Föreningens nuvarande namn är av yngre datum. Många medlemmar har under lång tid utöver frimärken och filateli ägnat sig åt vykortssamlande. Vid årsmötet 2001 togs beslut att ändra namnet vilket följdes upp slutligt vid årsmötet 2002.

Vid FJÄLLFIL 2002 genomfördes den första av jury bedömda vykortsutställningen i Sveriges Filatelistförbunds regi.
Föreningen har under sina 75 år varit påtagligt aktiv bland annat genom att anordna utställningar vid sina jubileer, den första 1937 vid 10-årsjubiléet på hotell Standard. Uppsättningen av samlingarna var kanske något annorlunda än idag men ändå efter samma principer. Därefter har utställningar visats vid 20-, 30-, 35-, 40- och 50-årsjubiléerna.

Sedan 1970-talets början anordnar föreningen årligen en lokal utställning i samband med Frimärkets Dag. Under senare år har dessa utställningar skett i samverkan med Domus i varuhuset Mittpunkten, Länsbiblioteket och i Galleri Kärnan.

FJÄLLFIL 2002 var föreningens första större utställning. Utställningen var på nationell nivå med deltagare från hela landet. Särskilt inbjudna var våra norska samlarvänner i Trondheim och Stjördal.

Föreningen är en av Sveriges Filatelistförbunds större föreningar med hade i många år över 100 medlemmar men skaran har minskat så att nu pendlar denna siffra runt 50. Vi har träffats varannan måndag sedan 15 år tillbaka på Folkets Hus i Östersund men har nu flyttat möteslokalen till Biblioteksgatan 33. Aktiviteterna omfattar såväl frimärken som vykort i form av föredrag, lotterier, frågesport, auktioner mm.

Nya medlemmar hör enklast av sig till föreningens ordförande Sten Wadensjö tfn 063-10 03 13.

Sveriges första lokalpost
Man kan med gott fog påstå att den första lokalposten i Sverige med egna märken organiserades i Jämtland. Före tillkomsten av järnvägarna och ett utbyggt järnvägsnät genomfördes transporterna på vattendragen och på urusla landsvägar. Trots detta tog landssekreteraren Anders Jakob Thomé initiativet till utbyggnad av en transportled mellan Norska Havet och Bottenviken. Avsikten var att sjö- och landledes binda samman de två haven via vattendragen Ljungan, Revsundssjön, Storsjön, Indalsälven, Kallsjön, Anjan och Trondheimsfjorden och mellanliggande landförbindelser. Därmed bildades Jämtlands Kommunikationsbolag (JKB).

Omkring 1865 kom trafiken igång bland annat med hjulångaren Odin. Utöver transport av passagerare och gods gavs också möjlighet att befordra brev. För detta ändamål trycktes särskilda märken, lokalpostmärken i valörerna 5 och 10 öre. Breven lämnades till kaptenen på båten mot erläggande av 10 öre för varje brev. För eftervärlden finns idag två kända brev bevarade, ett tillhörigt Postmuseum och ett i privat ägo. Några oanvända lösa märken är också kända.
Eftersom de första svenska stadspostmärkena kom ut 1887 är det korrekt att ange dessa JKB märken som Sveriges första lokal-postmärken.

Drivs av Wordpress, av Cynatic