Ovansiljans Filatelistförening

Föreningen bildades 1946 och har till syfte att skapa möten mellan frimärkssamlare i regionen. I dagsläget har föreningen medlemmar från Leksand i söder till Orsa i norr. Nya samlare är alltid välkomna till våra träffar!

Möten

Ovansiljans Filatelistförening träffas som regel i Mora Kulturhus första måndagen i månaden. Mötet börjar kl 18.00. OBS! Kom i tid, Kulturhuset stänger kl. 18.00. Kaffe eller te serveras på mötena!

Liten rapport från möten 2016

Föregående möten har behandlat Dalarnas tidiga frimärken. Jordi Arkö har berättat om hur Postnord väljer ut frimärksmotiv och hur olika motiv kommit till. Nästa möte fortsätter Bengt Jernhall att berätta om frimärken med Dalamotiv.

Årsmötet i mars valde Bengt Jernhall som ordförande för 12:e året. Då redovisades också att Vasaloppsstämpeln varit i flitig användning under Vasaloppet. Totalt stämplades 696 försändelser. (inlagt 160331)

Mötesdagar under 2017

 • 9/1
 • 6/2
 • 6/3 Årsmöte
 • 3/4
 • 8/5
 • 4/9
 • 2/10
 • 6/11 
 • 4/12

Mötesdagar under 2018

 • 8/1
 • 5/2
 • 5/3
 • 9/4
 • 7/5
 • 3/9
 • 1/10
 • 5/11
 • 3/12.

Auktion och kortare filateliföredrag varje gång. 

Möten i Mora Kulturhus. kl. 18.00.

Kontaktpersoner

Mora – Bengt Jernhall, Bofinkvägen 20, 792 34 Mora. Tel 0250–155 33, 070–326 62 25

Leksand – Bengt Forslund, Grytnäs Norra Byvägen 7, 79392 Leksand. Tel. 0247–366 36, 073–047 77 06

Auktion

På varje möte har föreningen auktion på eget material eller sådant som lämnas in av medlemmar eller andra. Under auktionen kommenteras ofta märken eller samlarområden.

Samtal om frimärken

Oftast förekommer samtal kring vår hobby under denna rubrik.

Under året har följande ämnen behandlats:

 • Temasamlande, exemplen OS och Rotary
 • Lokal postanstalter och –ombud
 • Minnespoststämplar från närområdet
 • Vasaloppets minnespoststämpel
 • Malteserordens frimärken
 • Frimärken från Kyrkostaten, Vatikanstaten och San Marino
 • Världens första frimärken
 • Exempel på olika frimärksfacktidningar i Sverige
 • Frimärken med motiv från Dalarna

November- och decembermötet 2015

Under novembermötet 2015 diskuterades kring äldre frimärken med motiv från Dalarna. Vidare beslutades delta i Frimärkets Dag och godkändes idéer kring Vasaloppets minnespoststämpel som klubben ansvar för.
Decembermötet diskuterade innehållet i såväl svenska som engelsk- och tyskspråkiga filatelisttidskrifter.

Vasaloppets minnespoststämpel

Minnespoststämpeln började användas 1936 och har fortsatt användas varje år sedan dess. Den 80:e stämpeln i rad kommer till Vasaloppets 2016. Serien stämplar förefaller helt unik i världen och till dess någon hävdar något annat vill vi tro att den är ett världsrekord i sitt slag. Vår förening har aktivt verkat för att stämpeln skall finnas kvar och vi svarar för hantering av den varje Vasalopp. Normalt stämplas uppåt 800 försändelser varje år. Dessa går till 80% till svenska adressater.

vasaloppet-160316-minnespost

Frimärkets Dag 2016

Vi avser anordna Frimärkets Dag den 19 mars i såväl Leksand som Mora. Se annons i lokala medier. Temat är broar och vi vill pröva om vi kan bygga broar till de flyktingar som finns i våra trakter.

Utrustning

Som medlem i vår förening kan du låna vattenmärkessökare, fluoriseringsanalysapparat eller tandningsmätare.

Sponsring

Som förening sponsrar vi SFU med material.

Vi tar emot frimärksmaterial som kan användas i vår verksamhet.

Frimärkskataloger

Mora Kulturhus lånar ut frimärkskataloger från hela världen.

Övrigt

Vi kan bidra med värdering av din samling eller lämna råd om hur den kan hantera den ifall du vill göra dig av med den.

Drivs av Wordpress, av Cynatic