Thailand 2018

28/11–3/12 2018 blir det en Fip-utställning i Bangkok i Thailand och det är dags att börja fundera på att ställa ut där.

Utställningsklasserna är de ”traditionella” samt Open och ungdomar. Dessutom finns en modern klass (från och med 1980 – i dag), där kommissarierna rekommenderar deltagare.

Utställare i klasserna TR, PH, TH, AERO, ASTRO, REV, PS, MAX, UNG B o C, MODERN 1980- ska ha uppnått minst vermeil på en nationell utställning. När det gäller litteratur, Open, enram och yngsta ungdomarna krävs ingen kvalificering. I enramsklassen delas inga medaljer ut och exponaten får inte vara en del av ett 5- eller 8-ramsexponat.

På sidan http://thailand2018.org/assets/irex-thailand-2018-final-jan.pdf hittar du de speciella detaljer som finns i några av klasserna. Du hittar även ramantalen mm.

Kostnaderna för att ställa ut är följande: Ramavgiften för ”de traditionella” klasserna är 700:-/ram, för ungdomar ingen avgift och för litteratur 800:- och enram 900:-/exponat. Till detta kommer en utställaravgift på 600:-/exponat förutom enram och litteratur som har 300:-. Slutligen tillkommer transportkostnader både till och från utställningen med ett i dagsläget okänt belopp.

Är du intresserad går du in på utställningens hemsida: http://thailand2018.org/ och skriver ut en anmälningsblankett. Blanketten, första sidan samt ev synopsis skickas per brev till mig för vidare befordran till Bangkok.

– Hör av dig om du har frågor, hälsar den svenska utställningskommissarien Kajsa Ojakangas.

Hon fyller på med:
– Senast den 10 mars 2018 behöver jag ha din anmälan, plan och eventuell Synopsis.

Drivs av Wordpress, av Cynatic