13 svenska utställare i London

2–9 maj 2020 är det dags för världsutställning i London, precis som det brukar vara vart femte år. I år är det 13 svenskar som antagits.


Det kom in anmälningar motsvarande 5 000 ramsidor och efter mycket arbete av utställningsledningen har de lyckats anta exponat till totalt 3 400 sidor. 68 procent av önskar antal ramsidor beviljades därmed.

Här följer de antagna med ungefärlig översättning av exponatens talar till vårt språk

Klass Utställare Exponat Antal ramar
• Mästarklass Douglas Storckenfeldt Island till 1901 (Iceland until 1901) 8
• Posthistoria Björn Sohrne Persiska och ryska postrelationer 1850-talet till och med 1926 (Persian and Russian Interpostal Relations 1850s-1926) 8
• Posthistoria Kjell Nilson Svensk posthistoria 1939–1948 – svensk post och kriget (Swedish Postal History 1939-1948 – The Swedish Mail and the War) 8
• Posthistoria Stefan Heijtz Barbados posthistoria 1656-1881 (Barbados Postal History 1656–1881) 8
• Traditionell Göran Persson Slesvigs folkomröstningsfrimärken från 1920 (The 1920 Slesvig Plebiscite Stamps) 8
• Traditionell Jan Berg Madagaskars förkolonialtid (Pre-Colonial Madagascar) 5
• Traditionell Jan-Olof Ljungh Det tyska imperiets första frimärken (The first stamps of the German Empire) 8
• Traditionell Mats Ingers Låga valörer 1856–1863 (Low Denominations 1856–1863) 5
• Traditionell Åke Rietz Svensk cirkeltyp-frimärken 1872–1879 (Sweden – Circle Type Stamps 1872–1879) 8
• Vykort Lars-Olof Nilsson Det första formella vykortet (The first Formular Card) 5
• Litteratur Gunnar Lithén Facit Sverige 2019 1
• Litteratur Gunnar Lithén Facit Norden 2020 1
• Litteratur Gunnar Lithén Facit Special Classic 2020 1
• Open Per Bunnstad Min revansch på VM i fotboll (My Revenge on World Cup in football) 5
• Enram Staffan Ferdén Svenska helsaker till utlandet 1879–1894 (Swedish Overseas Rate Postal Staionery Issues 1879–1894) 1

Svensk lagledare (kommissarie) är Jan Berg.

Vi kommer under utställningens gång med ett eller flera reportage.

Posta en kommentar