2 januari: Fråga 15 i vår jultävling

Det är dags för etapp 15 av 20 i vår jultävling.  Totalt är det 20 vykort som vi klippt i och för läsaren gäller det att svara på vår fråga där det oftast handlar om vad vykortet föreställer.
Svaren skickas alltid till tavling@sff.nu. Ange ditt namn. Ju fler rätt svar av de 20 dagarnas frågor du har, desto större chans är det att vinna.

Svar vill vi ha senast fem dagar efter det att vi presenterat en delfråga. 1/1 blir 6/1, 2/1 blir 7/1 och så vidare.

Fråga 2/1: Den här stadens frimärksförening var 2014 med om att arrangera SFF:s kongress och fyller 2019 100 år. Det firas bland annat med  en regional frimärks- och vykortsutställning i grannstaden. Från vilken stad kommer den snart 100-åriga föreningen?

vykort-tavling-170102-300

Lycka till!

Drivs av Wordpress, av Cynatic