23 december: Femte frågan i vår jultävling

Det är dags för femte etappen av 20 i vår jultävling.  Totalt är det 20 vykort som vi klippt i och för läsaren gäller det att svara på vår fråga där det oftast handlar om vad vykortet föreställer.
Svaren skickas alltid till tavling@sff.nu. Ange ditt namn. Ju fler rätt svar av de 20 dagarnas frågor du har, desto större chans är det att vinna.

Svar vill vi ha senast fem dagar efter det att vi presenterat en delfråga. 19/12 blir 24/12, 20/12 blir 25/12 och så vidare.

Fråga 23/12: Detta har under året varit 60-årsjubileum kring detta arrangemang. Vad handlar det om?

vykort-tavling-161223-300

Lycka till!

Drivs av Wordpress, av Cynatic