25 december: Sjunde frågan i vår jultävling

Det är dags för sjunde etappen av 20 i vår jultävling.  Totalt är det 20 vykort som vi klippt i och för läsaren gäller det att svara på vår fråga där det oftast handlar om vad vykortet föreställer.
Svaren skickas alltid till tavling@sff.nu. Ange ditt namn. Ju fler rätt svar av de 20 dagarnas frågor du har, desto större chans är det att vinna.

Svar vill vi ha senast fem dagar efter det att vi presenterat en delfråga. 24/12 blir 29/12, 25/12 blir 30/12 och så vidare.

Fråga 25/12: En populär turiststad med drygt 6.000 invånare. Här gäller verkligen ordet väst. Staden fick en rakstämpel 1819. Vad heter staden?

vykort-tavling-161225-300

Lycka till!

Drivs av Wordpress, av Cynatic