350-årsjubileum av Petar Zrinski och Fran Krsto Frankopans död

Kroatiska adelsmän, militärledare och poeter Ban Fran Krsto Frankopan och hertig Petar Zrinski avrättades i Wien Neustadt den 30 april 1671. Detta skedde efter en misslyckad konspiration från den kroatiska och ungerska adeln som var missnöjda med Wien-domstolens politik. Kejsare Leopold I kallade dem till försoningsmöte.

Han fängslade dem omedelbart och efter anklagelsen om att förolämpa kungen och förråda landet, dömdes de och avrättades.

Familjen Zrinski har sitt ursprung i familjen Šubić, en av de 12 gamla kroatiska medeltida stammarna, och tillsammans med Frankopan-familjen tillhör den de viktigaste och mest kända kroatiska adelsfamiljerna. Mladen I. och Mladen II. Šubić Bribirski var bosniska och Jelena Šubić var ​​mor till den bosniska kungen Tvrtko I. (Željka Šaravanja)

Croatian Post Ltd. Mostar har utfärdat två minnesfrimärken i ett block, en poststämpel och en First Day Cover (FDC). Frimärken och tillhörande material kan också köpas online på www.epostshop.ba

Posta en kommentar