380 medlemmar i största riksföreningen

Riksföreningen för Hembygdsfilateli hade vid årsskiftet 380 medlemmar och den är därmed den största riksföreningen inom SFF.

Ur verksamhetsberättelsen inför årsmötet den 29 mars kan noteras att styrelsen bestått av följande;
• Anders Bock, ordförande
• Lars Wester, vice ordförande
• Kent Karlsson, sekreterare
• Alf-Göran Arneholm, kassör
• Gunnar Lithén, ledamot
• Göran Heijtz, suppleant
• Olov Fägremo, suppleant

Antalet medlemmar under 2016 ökade med 13. en av många aktiva är Gunnar Zetterman som är ansvarig för tidskriften som kommer fyra gånger om året men också för hemsidan.

Föreningens hemsidesadress: https://sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic