540 miljoner för Posten

PostNord AB har i dag genomfört en emission av obligationer om totalt 540 miljoner kronor.

Obligationslånen är 2,5-åriga och förfaller den 3 juni 2015. Det ena lånet om 150 miljoner löper med en fast ränta på 2,0 % och det andra lånet om 390 miljoner löper med en rörlig ränta på 3-månaders referensränta +70 räntepunkter.

Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som etablerades i juni 2012 och som syftar till att ge koncernen ökad flexibilitet i finansieringen av omställningar och fortsatta förvärv. Programmet har en låneram om sex miljarder kronor och ger möjlighet att ge ut obligationer på den svenska marknaden.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic