Alingsås Filatelistklubb

Välkommen i vår verksamhet
Vi har möte varje onsdag i föreningslokalen Noltorpsgatan 3, Alingsås.
Mötestid: 18:00
Uppehåll jul, nyår och sommaren
Auktion minst en gång per månad

Kontaktperson:  Peter Jensen 070–5696138