April 2010 på Postmuseum

Postmuseum presenterar sitt program för april 2011

Barn
Lördag 2/4-söndag 3/4, 12.00-15.00
Fina former på vykort är temat i barnverkstaden Lilla Posten.

Lördag 2/4, 11.00-16.00:
Roligt med frimärken. Hjälp med att ordna dina samlingar, frågesport m.m. Arr. Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet.

Lördag 9/4-söndag 10/4, 12.00-15.00
Påskkort är temat i barnverkstaden Lilla Posten.

Lördag 16/4-söndag 17/4, 11.00-16.00:
Stora samlardagarna. Arr. Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet.

Lördag 16/4-söndag 17/4, tisdag 19/4-skärtorsdag 21/4
PÅSKLOV
Var med på vår Frimärksjakt – fråga efter tävlingsfolder i receptionen.
Lilla Posten, 12-15. Tema: Påskägg med frimärkscollage och annat påskpynt.

Lördag 30/4, 12.00-15.00
Måla din egen flagga är temat i barnverkstaden Lilla Posten.

Lördag 30/4, 11.00-16.00:
Roligt med frimärken. Hjälp med att ordna dina samlingar, frågesport m.m. Arr. Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet.

Mer på stan/Övrigt/Blandat/Utställningar:

Lördag 9/4-söndag 17/4, 11.00-16.00
Vår Frimärkssalong. Som tidigare år får varje utställare förfoga över en ram och samlingarna blir bedömda av en jury. Vår Frimärkssalong är ett samarbetsprojekt i Stockholms län och har arrangerats i femton år på Postmuseum. Minnespoststämpel. Arr. Stockholms Motivsamlarklubb.

POSTMUSEUM  i april 2011
Utställningar om postens historia och frimärken. ”Brevet – en resa genom sekler”, med gratis digitalguide på svenska och engelska samt DAISY-spelare för synskadade. ”Märkvärdigt!” med ny entré och ett nytt rum om den moderna frimärksproduktionen. ”Reklam, ja tack! Postens reklamhistoria” affischutställning t.o.m. 30/10.2011. ”Konstnärsbrev” , Jan Billgrens samling med kända svenska konstnärers korrenspondens t.o.m. 17/4.2011.”Lilla Posten” för barn med barnverkstad. ”Post F@ktum” med bibliotek, multimedia och internet.  Museibutik. Restaurang Treskillingen.

Besöksadress: Lilla Nygatan 6, Stockholm, T-station Gamla stan, buss 3 och 53.

Posta en kommentar