Arnold blev ordförande

Riksföreningen Bältespännarna har haft årsmöte. Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Arnold Boström (ordf)
Christer Wahlbom (kassör)
Jan Grönwall (sekr)
Leif Bergman
Mats Edström
Lars Liwendahl (suppl)
Christer Brunström (suppl)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic