Årstidsvandring på nya åländska frimärken

Den 4 september bjuder årets frimärkshäfte från Åland på en årstidsvandring genom Esplanaden i Mariehamn, lindallén som gett staden epitetet de tusen lindarnas stad.

Den kilometerlånga Esplanaden är ett populärt gångstråk året runt.
Redan när Mariehamn grundades 1861 ingick i stadsplanen en nord-sydlig och en öst-västlig esplanad. Den senare som löper från Västra hamnen till torget i centrum har blivit den dominerande och i skärningspunkten mellan de norra och västra esplanadgatorna ligger Mariehamns kyrka.

Esplanaden består av cirka 320 parklindar (Tilia x europaea). Länge bestod dock allén av alar, björkar och tallar. I början av 1900-talet planterades de första lindarna, något som debatterades intensivt när det begav sig mellan de som förespråkade ädelträd i snörräta rader på välansade gräsmattor mot dem som tyckte att allén skulle förbli en naturlig slåtteräng.

De äldsta träden som är över 100 år finns idag i östra delen av Esplanaden medan lindarna närmare Västra hamnen är runt 35–40 år gamla. Trädens kondition är inte den bästa idag och åtgärder för en förnyelse håller på att genomföras.

Längs Esplanaden finns flera konstverk utplacerade. Det nyaste är ett minnesmärke från 2018 av Juha Pykäläinen över Gunnar och Ellen Eklund, medgrundare till rederi Viking Line.

Förstadagsstämpeln pryds av en annan stenskulptur som är placerad intill Mariehamns kyrka. Uppförd 1991 anspelar formen på Ukri Merikantos skulptur Anadyomene på fredens öar.

Utgivningsdatum: 4.9.2020
Fotograf: Kjell Söderlund
Upplaga: 32 000 häften
Valör: 8 x Lokalpost (12,00 €)
Pris FDC: 6,80 €
Frimärkets storlek: 35 x 28,8 mm
Häftets storlek: 181 x 62 mm
Papper: 110 g/m2
Perforering: 13 per 2 cm
Tryckmetod: 4-färgsoffset
Tryckeri; Cartor Security Printing

Förstadagsstämpel

Posta en kommentar