Samlarföreningen Bältespännarna

Föreningen bildades 1966 i Göteborg av en liten skara samlare av främst privat lokalpost. Namnet Bältespännarna tog föreningen efter Johan Peter Molins staty som avbildats på ett frimärke från Göteborgs Privata Lokalpost år 1888.

Här finns programmet för världskongressen 2019 (länk)

Här finns rapport från årsmötet 2019 (länk)

Bältespännarfilateli på Stockholmia 2019

SfB är en av de riksföreningar som deltar i SFF:s filatelistiska program under Stockholmia 2019.

Fredagen den 31 maj kl. 11.00 är temat Bältespännarfilateli och alla är välkomna till konferensrum 34.

LÄS MER OM DENNA PROGRAMPUNKT PÅ DENNA LÄNK

Bernhard Lürssen föreläser söndagen den 2 juni klockan 10.30 i rum 24–25.

LÄS MER OM BERNHARDS PROGRAMPUNKT PÅ DENNA LÄNK

Sedan följer World Cinderella Stamp Congress på lördag och söndag.

Våra samlingsområden

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma.

En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna. Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen. En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Gränsdragningen mot den traditionella filatelin är inte särskilt intressant. Det väsentliga är att de nya områdena blir föremål för systematisering och forskning på samma sätt som inom övriga delar av filatelin. Att syssla med outforskade eller mindre kartlagda områden skänker stimulans och upptäckarglädje. Till och med den som föredrar ett alldeles eget område kan här finna ett sådant.

Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat olika slag av märken som utan att vara frankotecken även används i postala sammanhang. Det kan till exempel vara provmärken, brevmärken och postbankens sparmärken. Det kan också vara andra märken med samma utseende och funktion som frimärken, som är kvitto på erlagd avgift till någon myndighet, till exempel järnvägsfraktmärken, telegrafmärken, stämpelmärken och skattemärken. Även etiketter av olika slag räknas hit, till exempel rek, ass och internationella svarskuponger.

I den engelskspråkiga delen av världen kallas de för Cinderella Stamps eller Askungemärken. Hithörande områden har nämligen i en del länder, däribland Sverige, delvis precis som Askungen blivit styvmoderligt behandlade.

I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bältespännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rubrik för en viss typ av material som utbjuds på de stora frimärksauktionerna. Som Du säkert förstår av det ovan sagda så måste det finnas en postal anknytning eller i vissa fall anknytning till annan myndighetsutövning för att ett område skall gå in under benämningen Bältespännarfilateli.

Så blir jag medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast till plusgirokonto 45397–7.

  • Vill du veta mera når du vår kassör;
    Samlarföreningen Bältespännarna
    c/o Wahlbom
    Humlegränd 6A, 179 60 Stenhamra eller någon av våra kontaktpersoner;

Föreningens styrelse och kontaktpersoner

Bältespännarkongress på Stockholmia 2019 (Text in English below)

Samlarföreningen Bältespännarna (SfB) bildades 1966 och femtioårsjubileet firades inte bara i Halmstad och Stockholm utan även i London i samband med First World Cinderella Congress. Kanske är det med detta i åtanke inte speciellt konstigt att Royal Philatelic Society London uppmärksammar sitt 150-årsjubileum med utställningen Stockholmia 2019 i den svenska huvudstaden.

I samarbete med Stockholmia 2019 arrangerar SfB en bältespännarkongress eller World Cinderella Congress på engelska. Den kommer att äga rum lördagen den 1 juni och söndagen den 2 juni 2019 i Stockholm Waterfront Congress Centre.

Kongressen består av tre större teman – lokalpost, stämpelmärken och brevmärken. Deltagarna får inte bara möjlighet att lyssna till föredrag av experter inom dessa olika områden utan även tillfälle att själva berätta om och visa blad ur sina egna samlingar. Vi förväntar oss deltagare från hela världen varför kongressen till största delen genomförs på engelska.

Ytterligare ett antal evenemang planeras under de två dagarna. Det kommer att bli ett unikt tillfälle att närmare bekanta sig med de tre ovan nämnda samlingsområdena.

Information om kongressen kommer fortlöpande på SfB:s webbplats (www.sff.nu/baltespannarna/). Övriga upplysningar om Stockholmia 2019 finns på www.Stockholmia2019.se.

Deltagande i Second World Cinderella Congress är kostnadsfritt.

 

Cinderella Congress in Stockholm

Following the extremely successful First World Cinderella Stamp Congress in London in 2016, a second congress will be organised in collaboration with Stockholmia 2019 on 1–2 June 2019 by Samlarföreningen Bältespännarna (SfB), the Swedish Cinderella Stamp Society. You do not need to be a member of it or any other organisation to take part.

The Congress will have two sessions on Saturday 1st June and a closing session on Sunday 2nd June at the following times:

1st June
10.30 Local postage stamps
13.30 Revenues

2nd June
10.30 Poster stamps, etc.

Each session will open with talks and displays. Everyone is of course invited to bring their own displays for all sessions but that is not a requirement. As this is an international event, it will be in English.

A number of philatelic souvenirs will be offered to all participants. There will also be a Lundy Island Post Office at the Congress.

This is a free event but non-members of the Royal Philatelic Society London need to pay the entrance fee to the exhibition.

It would be greatly appreciated if collectors planning to attend the Congress would indicate which sessions they are likely to attend and if they would like to do a short display. Please send your information to SfB Treasurer Christer Wahlbom, Humlegränd 6 A, SE-179 60 Stenhamra, Sweden or email him at christerwahlbom@hotmail.com.

 

• Här finns en rapport från årsmötet i Värnamo 2015 (inlagt 150604)

Här finns en rapport från årsmötet 26 maj 2018 (länk) 

• Här finns rapport från årsmötet 2019 (länk 190324)

Drivs av Wordpress, av Cynatic