Sveriges bandfrimärken 1920–1936

Den efterlängtade boken av Bo Dahlner presenteras på Stockholm 2019 i slutet av maj men kan redan nu beställas hos förbundet.
Medlemspriset är 250 kronor plus porto 60 kronor, alltså 310 kronor. Icke medlemmar betalar totalt 330 kronor
Boken skickas snarast efter betalning till bankgiro 568-1580. Uppge namn, adress och ”Bandfrimärken”

*

Bo Dahlner, född 1942 från Sollentuna, har svårt att lägga band på sig när det gäller vissa frimärken som speciellt bandfrimärken. Han är en av landets främsta kännare av just bandfrimärken som varit en del av hans hobby sedan tidiga år.

Bo var inte mer än 13 år när han fick upp intresset för de svenska bandfrimärkena. Han hade skaffat en så kallad Nordankatalog och där stod de en del om just bandfrimärken. Men den unge frimärkssamlaren förstod inte hur man kunde skilja på de olika papperssorterna som frimärkena var tryckta på. Annorlunda blev det när han var på sin första praktikplats i 15-årsåldern.
Det här var alltså i slutet av 1950-talet och Bo fick en fin upplevelse:
– Jag fick hjälp av min chef, Georg Menzinsky, på Jästbolagets Centrallaboratorium på Sollentunaholm, berättar Bo.

Georg var mycket kunnig i bandfrimärken och gav sig tid att hjälpa Bo och på den vägen har det varit.
Den hjälp han fick och den lärdom han skaffat senare i livet har han förmedlat i bland annat en lång artikelserie i SFF-Filatelisten och som nu blivit en bok.

Noteras kan att Bo Dahlner i flera år varit ordförande i Sveriges Filatelist-Förbund och han är minst sagt aktiv i en rad frimärksföreningar.