Berättar om posthistoria under andra världskriget

När SMS, Svenska Motivsamlare, har årsmöte kommer det bland annat att handla om posthistoriska objekt som berättar om andra världskrigets luftkrigföring.

Årsmötet hålls lördagen den 25 mars klockan 13.00 i Uppsala. Det blir i samma lokaler som Uppsala Filatelistförening brukar hålla sina möten, Sensus studieförbund i Kanikenhuset på Västra Ågatan 16.

Efter årsmötet är det SMS sekreterare Tommy Samuelsson som håller sitt föredrag.

Alla intresserade välkomnas till föredraget men uppmanas att komma i tid på grund av portstängning.

En originalblankett till V-mail, det vill säga försändelse avsedd för mikrofilmning.

En originalblankett till V-mail, det vill säga försändelse avsedd för mikrofilmning.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    Riktigt intressant

    Att samla fönsterkuvert är ett annat sätt, att se på krigets post.