Berömda filatelistiska objekt – unik frankering och stämpel

Vi börjar en serie som vi kallar berömda filatelistiska objekt.

Bergen Steamship Company lät bygga sitt första fartyg i Newcastle upon Tyne som skulle användas på linjen Bergen-Hamburg via Kristiansand. Det fick naturligtvis namnet ”Bergen”.

Ett fantastiskt och unikt telegramkuvert med 3 exemplar av Oscar I 8 skilling.

En postagent bodde ombord på båten. Han hade sina egna stämplar inklusive ”DAMPSKIBET BERGEN”, som han stämplade brev som levererades till hamnen eller ombord. Brev från Bergen den 2 september 1855 till Hamburg frankerades med tre exemplar av 8 skilling, den första norska stämpeln som utfärdades 1855. Det bör noteras att under återresan, när de anlände till Kristiansand, rammade “Bergen” fartyget “Norge”, företagets andra fartyg, som lämnade hamnen. ”Bergen” förliste sjönk.

Dessa marina stämplar är mycket uppskattade, mycket ovanliga, och frankeringen är hittills unik. En juvel av skandinavisk maritim post!

Detta objekt skulle ställts ut på Nordia 2020, men tyvärr blev utställningen inställd.

Posta en kommentar