Bertil I. Larsson till minne: Ny fond för unga filatelister instiftas

Bertil I. Larsson (1931–2018) från Västerås är känd som en av Sveriges främsta posthistorier någonsin och han har avlidit. Jonas Hällström lämnar några minnesord.

Den 20 juli gick Bertil ur tiden och vi kommer att minnas honom med stor värme och saknad, främst för hans kamratskap, men också för hans stora kunnande inom posthistoria. Tillsammans med sin hustru Kersti, känner vi dem båda som ”Paret Larsson”, internationellt som ”The Larssons”.

Tillsammans byggde Kersti och Bertil upp fantastiska samlingar som omfattande svensk klassisk filateli, posthistoria och lösen. Samlingarna såldes under 2017 genom auktionshuset Heinrich Köhler i tyska Wiesbaden, samt under 2018 genom Göta Frimärken i Göteborg, med goda resultat som följd.

Under sin långa och mycket aktiva tid som samlare och posthistoriker var Bertil mycket aktiv med att ställa ut samlingarna samt att publicera sitt omfattande kunnande. Främst är det samlingarnas bearbetningar i sig som varit det publicistiska resultatet. Dessa är publicerade både i den svenska Xponat-serien, samt i Edition Spéciale genom Köhler i Tyskland. Bertil har också skrivit flera artiklar i svenska tidskrifter och publikationer.

Internationellt erkändes Bertil genom att han år 2006 signerade The Roll of Distinguished Philatelists (RDP), som är den mest prestigefulla utmärkelsen som finns inom världsfilatelin, också känd som filatelins Nobelpris.

Begravningen äger rum torsdagen den 23 augusti klockan 11.00 i Korsets Kapell. Ljus klädsel.

Familjen har beslutet sig för att hedra Bertils minne och därför har ”Makarna Larsson” beslutat sig för att inrätta en ny fond för unga filatelister och frimärkssamlare.

I stället för blommor så kan man hedra Bertil genom att ge ett bidrag till den nya fonden genom en insättning till plusgiro 76 27 18-5.

Den nya fonden kommer att presenteras utförligt vid ett senare tillfälle.

Jonas Hällström

Posta en kommentar