Bertil och Kersti vann i mästarklassen

Det blev Bertil och Kersti Larsson som vann mästarklassen vid GOTHEX 2011 i Göteborg.

Under banketten var det en öppen omröstning bland juryns medlemmar.

Det var spännande in i det sista mellan Bertil och Kerstins exponat samt det av Jan-Olof Ljungh.

De fem aktuella exponaten var följande:

• Sweden – Postage Due Letter Mail Before 1892 Bertil I. Larsson
I Sverige lösenbelagd brevpost från såväl utländska som inhemska avsändare.

• Brustschilde 1872–1875 Jan-Olof Ljungh
Tyska Rikets första emissioner Bröstsköldarna under åren 1872–1875 på post inom Tyskland. Märkena utgavs i groschen/kreuzer, de valutor som användes då i Tyskland. 1875 var endast vissa av groschenvalörerna godkända då man infört mark/pfennig som ny valuta 1.1.1875.

• Sweden – Postal Documentation 1595-1855 Lennart Ivarsson
Sverige – postal dokumentation 1595-1855

• Jaipur State (India) Hasse Brockenhuus von Löwenhielm
Objekt med anknytning till furstendömet Jaipurs filateli och posthistoria från cirka 1830 till 1950, i grunden ett traditionellt exponat.

• The History of Chemistry Bengt-Göran Österdahl
Kemins historia från människans upptäckt i förhistorisk tid, hur naturen kunde nyttjas till dagens moderna kemi liksom de enorma problem denna har förorsakat i vår dagliga miljö.

Bertil och Kersti Larsson vann mästarklassen vid GOTHEX 2011

Posta en kommentar