Björn kan mycket…

När vår förening i Kungsbacka hade årsmöte blev Björn Olson för andra året i rad mästare.

Ordförande Anna-Stina Nordkvist hälsade välkommen till årsmötet med Nordhallands FF och efter att ha konstaterat att allt var i ordning, mötet utlyst och dagordningen godkänd, valdes Werner Åberg till mötesordförande och Larry Flodin mötessekreterare. Werner skötte ordförandejobbet förtjänstfull trots att valet vid upprepade tillfällen stördes av en medlem som hade avvikande åsikter om det mesta.

Styrelsen för NHFF ser under 2018 ut så här: Ordförande: Anna-Stina Nordkvist, fyra ordinarie ledamöter: Larry Flodin, Jens Jensen, Ann-Mari Ivarsson samt Per Törnvall, som är ny i styrelsen. Styrelsesuppleanter är Torgny Hedin, som valdes på två år, och Jonas Gyrén, som är ny i styrelsen, valdes på ett år.

En ungdomskommitté omvaldes vilken består av tre personer samt en ny revisor i form av Hans-Uno Hansson och en suppleant, Stig Bäckstrand.

Bengt Herrman var mötets inbjudne underhållare. Han kåserade över ämnet ”Vart ska vi”, och det kan man undra emellanåt.

Frågesport var också på programmet. Föreningen hade under 2017 åtta deltävlingar. Segrare för andra året i rad blev Björn Olson. Den första tävlingen för 2018 vanns av Katarina Sylvan.

Björn Olson segrade i frågesporten för 2017

Björn Olson segrade i frågesporten för 2017

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic