Bjuder in till filatelistisk litteraturpristävling

Trelleborgs Filatelist-Sällskap utlyser en ny filatelistisk litteraturpristävling, den elfte i ordningen sedan starten 1986. Vinnaren belönas med Trelleborgsmedaljen i gediget silver, en av Sällskapet instiftad utmärkelse för att uppmuntra och stimulera filatelistisk forskning och författarskap i de nordiska länderna.

Medaljen delas ut vart fjärde år. 2018 års Trelleborgsmedalj gick till danske filatelisten Ib Krarup Rasmussen för sitt verk Dansk pakkepost til udlandet. Boken är ett resultat av många års forskning och idogt samlande.

Ett särskilt hedersomnämnande och en mindre medalj tilldelades Richard Bodin för boken Swedish armed forces & military volunteers. Det är en bok som visar, med hjälp av posthistoriska objekt, de krig där svenskar har medverkat från 1500-talet och framåt till modern tid.

Alla författare av filatelistisk litteratur i de nordiska länderna har rätt att delta i tävlingen. Ämnesvalet är fritt och kan gälla vilket som helst område inom filatelin. Enda restriktionen är att verket inte får ha publicerats tidigare än när den senaste medaljutdelning ägde rum, det vill säga år 2018.

Anmälningstiden går ut den 31 oktober 2021, men bidragen mottages löpande. Vinnaren presenteras under 2022.

Tävlingsbidrag skickas till; Trelleborgs Filatelist-Sällskap, Fredrik Ydell, Kalkstensvägen 11 A, SE-21632 Malmö, Sverige. (fredrik.ydell@gfk.com)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic