Boken om Ingemar på GOTHEX

– Som en del av Svenska Motivsamlares 50-års firande på GOTHEX 2011 och för att anknyta till vår minnespoststämpel med Ingemar Johansson, har vi bjudit in sportjournalisten och författaren Stefan Thylin med sin bok ”Ingemar Natten då Sverige stod stilla” till utställningen, berättar Tommy Samuelsson, Svenska Motivsamlare.
Sportjournalisten Stefan kommer att vara på plats på utställningen söndagen den 4 september kl. 12.00–15.00 för att signera sin bok, vilken gavs ut 2009.

Stefan Thylin signerar sin bok

Posta en kommentar