BRASILIANA 2013

Svenskar ställer ut i Brasilien

En rapport från hur det gick för svenskarna finns här. (pdf)

Intresset är stort från svenskar att ställa ut i BRASILIANA 2013 i Rio de Janerio i november.

Melbourne, Bangkok och Rio de Janeiro är den internationella filatelins huvudstäder det här året, alla tre arrangerar FIP-utställningar till vilka Sverige kommer att ha en mycket stark representation alla tre tillfällena. I fredags gick anmälningstiden ut för svenska exponat till Rio de Janeiro, utställningen i Brasilien den 19–25 november.

– Sverige anmäler 112 ramarsidor omfattandes 17 filatelistiska exponat samt ett litteraturexponat till BRASILIANA 2013, vilket jag som svensk kommissarie anser vara mycket bra. Dessutom är det hög kvalitet på de exponat som Sverige bidrar med, säger den svenske kommissaren Jonas Hällström.

Jonas berättat att enligt specialreglementet ska antagningarna vara klara senast den 30 april.

– Först då kommer vi kunna presentera omfattningen på Team Sweden  till BRASILIANA 2013, avrundar Jonas Hällström. (21 februari 2013)

Inbjudan att ställa ut


Kommissarieinformation #1

Nu har informationen om utställningen BRASILIANA 2013 i Rio de Janeiro nästa år kommit – äntligen. Som svensk kommissarie har jag härmed nöjet att bjuda in dig som utställare.

Brasilien är världens andra frimärksland och de berömda frimärkena med Bull’s Eye firar nästa år 170 år. Utställningen genomförs den 19–25 november 2013 i Rio de Janeiro, det blir då 20 år sedan den senaste utställningen i Latin Amerika. För alla oss som har som mål att vinna medaljer i alla världsdelar är därför utställningen i Brasilien nästa år ett sällsynt tillfälle.

I den bifogade filen här hittar du utställningens specialreglemente och anmälningsblankett samt ytterligare en blankett som ska användas för att kommersiellt presentera litteraturexponat.

De viktigaste slutsatserna från utställningens specialreglemente:
• Alla FIP-klasser förekommer utom OPEN-klassen.
• För deltagande krävs internationell kvalificering från nationell utställning
• Utställningsramarna rymmer 16 blad (4×4) och har innerformatet 98cm x 120cm
• Exponat erhåller 1 ram, 5 ramar eller 8 ramar (för exponat som kvalificerat sig via Stor Vermeilmedalj från FIP- eller FEPA-utställning)
• Exponat i ungdomsklassen kan erhålla ramantal enligt specialreglementet
• Avgiften för deltagande i tävlingsklasserna är US$ 50.00 per ramsida (totalt US$ 250.00 för 5-ramarsexponat och US$ 400.00 för 8 ramarsexponat)
• För enramsexponat är deltagaravgiften US$ 70.00
• För litteraturexponat är deltagaravgiften US$ 50.00
• Till deltagaravgifterna tillkommer den svenska utställaravgiften om SEK 600,00
• Alla svenska anmälningar går genom undertecknad kommissarie
• Sista anmälningsdag till undertecknad är den 15 februari 2013. Till anmälningsblanketten ska bifogas kopia på introduktionssidan (planen) och eventuell synopsis
• Till anmälan av litteraturexponat bifogas också den särskilda blanketten för kommersiell information om litteraturexponatet
• Samtliga svenska exponat kommer att fraktas personligen genom undertecknad kommissarie till och från Rio de Janeiro. För svenska exponat som också ska ställas ut vid Monacophil 2013 i Monte Carlo kommer detta att vara möjligt genom att undertecknad tar exponaten direkt via Sverige till Monte Carlo efter utställningen i Rio de Janeiro
• Samtliga exponat som anmäls ska vara försäkrade när de ställs ut. I ett senare skede kommer information och erbjudande om SFF:s utställarförsäkring via If
• Besked om antagna exponat väntas komma senast den 30 april 2013

Återigen, jag är glad att få bjuda in dig som utställare och hoppas kunna samla ett som vanligt starkt och brett svenskt deltagande. Kom ihåg att jag vill ha era anmälningar tillhanda senast den 15 februari 2013.

Bästa hälsningar

Jonas Hällström FRPSL

Sveriges Filatelist-Förbund
Svensk kommissarie BRASILIANA 2013

Skolgatan 10, 4tr.
541 31 Skövde

Tel (hem)         0500 489819
Tel (mobil)     0734 373965
E-post        j.hallstrom@telia.com