Brunström och Nilson är Strandellmedaljörer

Christer Brunström, Halmstad och Kjell Nilson, Göteborg har utsetts till Strandellmedaljörer nummer 51 respektive 52.

Strandellmedaljen, Christer Brunström och Kjell Nilson

Strandellmedaljen är den högsta belöningen för filatelistiska gärningar inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund. I förbundets stadgar (§ 5) presenteras det reglemente som konstituerar medaljens förutsättningar.

Strandellmedaljen delas normalt ut vid SFF:s ordinarie förbundskongress som i år skulle har varit i Värnamo i april 2020.

Beslut om medaljörer för 2020 har på rekommendation från medaljkommittén fastställts av SFF:s förbundsstyrelse.

Utdelningen kommer att ske vid ett högtidligt tillfälle så fort som omständigheterna tillåter.

Christer Brunström (född 1947)

Den gärning vi främst förknippar med Christer Brunström är hans osedvanligt omfattande författarskap som journalist och skribent i filatelistiska tidskrifter. Christer medverkar i sådana sammanhang både i Sverige, samt i engelskspråkiga magasin internationellt. I Sverige har Christer författat betydligt fler än tusen artiklar sedan 1970-talet, publicerade i Svensk Filatelistisk Tidskrift – SFF Filatelisten, Skillingtrycket, Sfung samt Bältesspännaren.

• I utländska tidningar
Internationellt har Christer lika länge, regelbundet och ovanligt omfattande, publicerats i de amerikanska tidskrifterna Stamp Collector, Global Stamp News, Mekeel’s Stamps samt Linn’s, i de brittiska tidskrifterna Stamp Collector, Stamp & Coin Mart samt Gibbons Stamp Monthly, i den australiska tidskriften Stamp News Australasia, i danska Landssoldaten samt norska Frimerke-Forum respektive Norsk Filatelistisk Tidskrift.

Christer var dessutom under 40 år redaktör för sin egen engelskspråkiga tidskrift Atalaya, som avhandlade lokalpost, stämpelmärken, bluffmärken och annan cinderella. Bakom de inte sällan omfattande artiklarna i Atalaya, stod Christer själv för den omfattande grundforskningen. Atalaya hade läsare över hela världen.

Med mer omfattande forskningsartiklar har Christer dessutom medverkat i Postryttaren varje år sedan 2011.

• Föredragshållare
De mycket omfattande aktiviteterna som filatelistisk skribent, har också inneburit att Christer varit inbjuden att hålla föredrag i flera filatelistföreningar runtom i Sverige, vid de filatelistiska högskolorna i både Stockholm och Falkenberg, samt vid ”First World Cinderella Congress” i London år 2016.

Genom sitt skrivande bedöms Christer vara en av vår tids filatelistiskt mest allmänbildade personer. Den filatelistiska allmänbildningen har han över tiden konstituerat genom sin omfattande nyfikenhet till i stort sett alla filatelistiska och posthistoriska områden.

• Många förmågor
Dessutom har Christer genom alla år varit aktiv som resenär till filatelistiska aktiviteter, både i Sverige och internationellt. Vid dessa resor, med personliga möten, har Christers förmågor kommit väl till pass. Han har absorberat stoff till nya och kommande ämnen att forska om och senare publicera. Det finns förmodligen ingen annan som i vår tid i Sverige har bidragit så omfattande till den filatelistiska allmänbildningen som Christer har gjort för oss andra samlare.

För den internationella utställningen Stockholmia 2019 kom Christers kunnande som skribent väl till pass då han var pressansvarig i ledningskommittén. Christer medverkade också till att den andra världskongressen för bältespännare kunde arrangeras i Stockholm i samband med Stockholmia 2019. Han har också varit medlem i utställningsledningarna för alla tre Hallfrim-utställningarna 2006, 2012 och 2016. Dessutom har Christer i inte mindre än 25 år varit sekreterare i Halmstads Filatelistförening.

År 1999 fick Christer internationellt erkännande som andre svensk att få signera ”The Maurice William’s Roll of Notable Cinderella Philatelists”’. År 2019 blev Christer medlem i ”The Royal Philatelic Society London”.

• Allmänbildning
Det är med andra ord ”inte färdigheter med pincetten” som i första hand har kvalificerar Christer till Strandellmedaljen, det är i stället hans ”färdigheter med pennan”. I många år har Christer enkla och tydligt träffsäkra språk omsatt filatelistiska upplysningar och kunskaper till allmänbildning riktat till de breda, filatelistiska målgrupperna.

Christer kallar sig själv ”minimalistisk” samlare, vilket innebär att han samlar och studerar väldigt många områden, utan den minsta tanke på att bli komplett, eller att ställa ut. Christers större samlingar omfattar svensk, nordisk och internationell lokalpost, klassiska bluffmärken samt stämpelmärken.
Christer Brunström i Halmstad anses av medaljkommittén vara en mycket värdig Strandellmedaljör och tilldelas den 51:a medaljen av Sveriges Filatelist-Förbund.

Kjell Nilson (född 1949)

Vår tids i Sverige kanske viktigaste pionjär och upptäckare av nya perioder i svensk posthistoria är Kjell Nilson. Hans omfattande samlande av svensk posthistoria i perioden från 1920, lyfts i sammanhanget här fram som pionjärskapet, som senare har följts upp och inspirerat flera andra samlare i Sverige. Upptäckterna har Kjell frikostigt delat med sig av genom olika census och publiceringar.

• Stort samlingsområde
Kjells samlingar av svensk och internationell posthistoria från 1920 och senare omfattar bland annat följande områden: Avarter på svenska bandmärken, Svenska bandmärken, Tre Kronorserien ur alla aspekter, Svensk Posthistoria, de olika försändelseslagen samt alla tjänster, tilläggstjänster såväl som de solitära tjänsterna 1920–1994, Svensk Posthistoria, Posten & Kriget 1939–1948, Svenska helsaker, Svensk Paquebot, Isländsk Paquebot, Danmark katalogsamling, Danmark brevsamling Lilla Riksvapnet, Färöarna katalogsamling och brevsamling, Åland katalogsamling och brevsamling, Danzig katalogsamling och Posthistorisk samling, Samling med försändelser frankerade med två postförares (länders eller organisationers) märken.

I sina utåtriktade ambitioner har några av dessa samlingar bearbetats till exponat, som också regelbundet varit utställda och har belönats med både nationella och internationella medaljer och guldmedaljer: Swedish Postal Rates, Swedish Postal History 1939–1948 The Swedish Mail and the War, Sweden 1939–1969 the Definitive Stamps with Three Crowns.

Kjells entreprenörskap som posthistoriker har frikostigt publicerats för konsumtion hos de posthistoriska kollektiven i framför allt Sverige.

• Flitig med ”pennan”
Han har publicerat många artiklar relaterade sina samlings- och forskningsområden i följande tidskrifter och magasin: The London Philatelist, Svensk Filatelistisk Tidskrift, SFF Filatelisten, Tidskrift för krigs- og feltpost (Norge), AoP (SSPD Aktuellt om Posthistoria), Månadens försändelse (SSPD:s hemsida), Posthistoriska Notiser (SSPD:s medlemstidning), CCSG (Civil Censorship Study Group tidskrift), Rapport (Islandklubbens medlemstidning), Militärpostal Tidskrift (MPT, Militärpostsamlarnas tidskrift).

Utöver artiklar i tidskrifter, har det blivit två handböcker: Avarter på svenska bandmärken 1920–36 (Andersson/Frahm/Nilson), publicerat på eget förlag, samt Posthistorisk handbok 1920–1994, där inte färre än elva kapitel författats av Kjell Nilson. Handboken är digitalt publicerad på SSPD:s hemsida. Inom ramen för sin pionjäranda ska också framhållas den viktiga nyanseringen av Tre Kronorseriens frimärken, som publicerades i Facit Special Classic 2020.

Kjells tillgänglighet som posthistoriker har inneburit att han hållit flera föredrag vid lokalföreningar, riksföreningar samt också internationellt.

• Organisatör
Kjells största insats som filatelistisk organisatör är som utställningschef för Nordia 2005 i Göteborg, en utställning som på många sätt blev ett trendbrott att nå nya målgrupper med närmare 15 000 besökare. Kjells sätt att organisera utställningsledningen i delprojekt med resultatansvar får också anses som förnyande i dess kontext.

Dessutom var Kjell medverkande i utställningsledningarna för både Gothex 2001 och 2011. Lokalt i Göteborg har Kjell dessutom medverkat till att utveckla och genomföra en filatelistisk utbildning för pensionärer.

För den internationella utställningen Stockholmia 2019 var Kjell ”Social Program Manager”, med andra ord ”festgeneral”, samt medlem i ledningsgruppen. År 2016 blev Kjell medlem i ’The Royal Philatelic Society London’.

• Inspirerar andra
Sammantaget är det alltså pionjärskapet, att på största allvar samla, forska och utåtriktat skriva om samt ställa ut nya posthistoriska perioder, som gör att Kjell varit mycket viktig för svensk filateli och posthistoria. I den rollen har han också inspirerat en ny generation samlare och utställare. Kjell har breddat svensk posthistoria och synen på dess postala och posthistoriska betydelse.

Dessutom ska framhållas Kjells kritiska förhållningssätt, hans djärvhet att vara först, att omorientera sig, göra om och göra bättre. Sammantaget är detta egenskaper som har varit avgörande för de framgångar Kjell når med filatelistisk och postal dokumentation i perioden efter 1920.

Kjell Nilson i Göteborg anses av medaljkommittén vara en mycket kvalificerad Strandellmedaljör och tilldelas den 52:a medaljen av Sveriges Filatelist-Förbund.

Posta en kommentar