Carl Aspegren In Memoriam

Carl Aspegren från Trelleborg avled den 22 september efter en kort tids sjukdom. Närmaste anhöriga är hans fru Ingeburg och barnen Per och Elisabeth med familjer.

Carl var jurist och arbetade i hela sitt liv i Trelleborgskoncenen, huvuddelen såsom chefsjurist. Även efter sin pensionering 1998 kom han att fortsätta att arbeta där med bland annat Trelleborgskoncernens historia, Henry Dunker, Dunker Stiftelserna med mera. Han skrev ett stort antal artiklar och böcker i ämnet. Carl var även ordförande i Söderslätts Sparbank och blev först styrelsemedlem i Stiftelsen Ringströms Museum för Filateli 1975 och dess ordförande 1992. Följande år blev han medlem i Trelleborgs Filatelist Sällskap och senare även dess vice ordförande.

Under Carls tid som ordförande i Ringströms Museum togs beslutet att montera ner samlingarna som var förvarades i plåtskåp. Samlingarna hade börjat bli påverkade av att de delvis bevarats felaktigt. Efter det att samlingarna nedmonterats kunde de visas på andra ställen än i Sparbanken i Trelleborgs valv. År 2003 visades delar av samlingarna i en separatutställning på Postmuseum i Stockholm.

Samlingarna har sedan scannats och en hemsida har skapats så alla kan ta del av dem. Det är ett arbete som fortgår. Huvuddelen av samlingarna var klara 2009 och presenterades i samband med det första internationella frimärkssymposiet i Malmö 2009.  I samband med symposiet där Carl och styrelsen presenterade museet visades samma utställning som på Postmuseum. Delar av samlingarna har därefter kunnat visas vid olika tillfällen så som i samband med Trelleborgs 750-årsjubileum 2007, vid Nordia i Roskilde 2012, vid Baltica-utställningen 2014, vid firandet av färjelinjen Trelleborg- Sassnitz jubileum och flera gånger i samband med utställningar i Club de Monte Carlo. Carl har även dokumenterat stiftelsens historia och skrivit en artikel om den och om Sigge Ringström i Gamla Trelleborgs årsbok 2009.

Carl samlade brev och stämplar från Simrishamn och svenska helsaker, en samling som han under detta året visade vid Trelleborgs Filatelist Sällskapets möte i maj och som han hade tänkt att börja ställa ut.

Till Sällskapets 50 års jubileum sammanställde Carl dess historia. Carl var en fantastisk ordningsmänniska. Alla protokoll och sammanställningar gjorde han snabbt och rätt. Man kunde alltid lita på att vad han lovat blev levererat. Med sina juridiska kunskaper och säkra stilistiska förmåga var han en stor tillgång för Museet och Sällskapet. Därtill var han en glad och trevlig sällskapsbroder.

Carl Aspegren lämnar ett stort tomrum efter sig i både Ringströms Museum och Trelleborgs Filatelist Sällskap. Trelleborgs Filatelist Sällskap sörjer sin viceordförande och en av dess trognaste medlemmar.

För vännerna i Trelleborgs Filatelist Sällskap och Ringströms Museum för Filateli

Jan-Olof Ljungh

Posta en kommentar