Carl Boberg på vår svenska Nationaldag 6 juni

Den 6 juni är liktydig med vår Nationaldag och då passar vi på att presentera ett vykort som andas fosterlandskärlek.

Vykortet är dessvärre inte frankerat eller daterat men texten är skriven av Carl Boberg (1859–1940), som var en småländsk predikant, riksdagsledamot och författare. Han skrev mängder av religiösa sånger, varav O store Gud är den mest kända. Denna är för övrigt den enda svenska sång som sjungits in av Elvis Presley.

Med tanke på militärerna kan man gissa vykortet är producerat ganska nära efter unionsupplösningen med Norge 1905.

Nu 2020 blir det inte ett högtidlighållande på 6 juni som vi är vana vid på grund av coronapandemin. Det blir mer firande i hemmets lugna vrå och kanske lite avkoppling med vykort eller frimärken…

I vilket fall som helst önskar vi alla våra läsare en fin Nationaldag 6 juni 2020.

Posta en kommentar