Cirkulär från posten: Frimärken ska stämplas!

I ett cirkulär från posten påtalas att frimärken ska stämplas tydligt och det gäller alla frimärken. Cirkuläret är utskickat över hela landet då det kommit till kännedom att det förekommer bristfällig stämpling.

Nu är detta dock inte 2017 – om någon skulle tro det med anledning av att var eller varannan försändelse saknar stämplar på frimärken.

Nej, vi vandrar nästan 156 år tillbaka eller mer exakt till den 13/12 1860. Ett cirkulär togs fram och sändes ut.

Man kan undra vad dåtidens postfunktionärer skulle tänka om de plötsligt fick se vad som händer i dag med stämplingsförfarandet. Eller rättare sagt: Vad som inte händer…

Ur led är tiden för oss alla stämpelsamlare…

cirkular-1860-stampling-170319

Posta en kommentar