Danmark utreder delning av Postnord

Näringsutskottet och trafikutskottet i Sverige har kallat till möte med Postnord, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och näringsminister Ibrahim Baylan. Anledningen är de senaste dagarnas rapportering i DN om krisen i Postnord.

– Vi vill veta vad som gäller. Är det kris i Postnord eller är det inte det? Kommer skattebetalarna att få skjuta till mer pengar? säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) till TT.

Danska folketingets transportutskott utreder just nu hur man ska säkra postservicen i hela landet. Man tittar enligt Kristian Pihl Lorentzen (V), vice ordförande i utskottet, brett i jakten på en lösning. 

– De har många utmaningar som bolag, så vi utreder alla alternativ i den här frågan, säger han till DN.

Tills vidare har folketinget beviljat danska Postnord ett stöd på över 100 miljoner danska kronor för att de ska klara brevutdelningen under första halvåret 2020.

I Danmark kommer posten till skillnad från i Sverige bara en gång i veckan. Men de får ändå inte ihop ekonomin kring utdelningen eftersom så få brev skickas i Danmark. Kanske är det på väg att bli likadant i Sverige.

En skilsmässa Postnord Sverige – Danmark emellan rycker utan tvekan allt närmare.

– Vi vill inte ha en så dyr lösning och därför undersöker vi nu alternativa lösningar där vi kanske ingår partnerskap med privata bolag som redan besöker alla hushåll varje vecka, säger Kristian Pihl Lorentzen till DN.

Posta en kommentar