Därför vill vi ha e-postadresser

Vi har fått lite frågor kring utskicket till alla medlemmar om önskemål av e-postadresser.

I Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom har vi nyligen genomfört ett utskick med temat ”Vi saknar din e-post”. Utskicket var gemensamt från SFF och Sfu, men betalades helt av Sveriges Frimärksungdom. Sfu betalade både porto och tryckkostnaderna.

Anledningen är att Sfu gärna ser att våra barn och barnbarn blir medlemmar så att deras frimärksintresse väcks. SFF saknar många e-postadresser till våra medlemmar och har därför svårt att skicka digitala nyhetsbrev.

Kampanjen har gett bra resultat. Vi har redan vi fått in 500 e-postadresser. Har du inte registrerat dig ännu, går det här på hemsidan och följ länken nedan.

Har du inte registrerat dina barn/barnbarn ännu så finns en länk på sfu.se/bli-medlem

Vill samtidigt tacka Sfu för detta samarbete!

Lars Nordberg
Vice ordförande
Sveriges Filatelist-Förbund

Adressen kan du lämna i detta formulär. (länk)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic