De får ställa ut på Philanippon

Äntligen har antagningarna från Japan kommit till utställningen i månadsskiftet juli-augusti och de var något av en besvikelse.

– Jag trodde att vi skulle få med betydligt fler exponat än vi fick. Jag kommer dock att försöka få med ytterligare exponat. De exponat som är grönmarkerade i den bifogade listan är antagna, berättar den svenske kommissarien Patrik Larsson.

Posta en kommentar