Det blir utställning 2013

Det har verkat blir ett år utan svenska utställningar 2013 men nu har Uppsala Filatelistförening ansökt och fått ja om att få arrangera en regional utställning. Utställningen hålls  i Fyrishov i Uppsala den 11–12 oktober 2013. Namnet blir ”UPPFRIM2013” samt för ungdomsdelen ”FRIMUNG 2013”. Uppsala hade senast en utställning 10–11 februari 2007. Den gången hölls  för övrigt en kombinerad utställar- och jurykurs och det var främst ”vanliga” utställare som hade kommit för att lära sig mer om hur en jury arbetar. Från utställarkursen på LINNÈUPPS 2007. Närmast ses Christer Mårtensson och Han von Euler. Foto: Per Bunnstad

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic