Det blir utställning i Täby i mars 2022

Förbundsstyrelsen har godkänt en ansökan från Norrorts Frimärksförening i Täby om att arrangera en regional och nationell frimärksutställning 4–6 mars 2022.

Utställningens namn blir Norrphil 2022 och den ska arrangeras i Tibble Gymnasium, Attundavägen 1, Täby som är beläget 150 meter från Täby Centrum samt 200 meter från Roslagsbanans station Täby Centrum och bussterminalen Täby Centrum.

Det blir plats för 350 ramsidor.

Någon formell inbjudan till utländskt deltagande kommer inte att ske. Medlemmar i andra länders filatelistförbund äger dock rätt att anmäla exponat och delta i utställningen i konkurrens med svenska utställare.

Bulletin 1 avses att skickas ut/publiceras sent under våren 2021.

Hans von Euler och Mats Söderberg vid Norrphil 2009

Posta en kommentar