Ditt bidrag betyder så mycket!

Under de senaste tio åren har vi i Sveriges Filatelistförbund lyckats driva en verksamhet som gett överskott varje år och detta har varit helt nödvändigt eftersom förbundet för tio år sedan i princip var konkursmässigt med ett negativt eget kapital. Idag har vi en hygglig soliditet, med ett eget kapital som dock, enligt min mening, ej bör minska utan som man minst bör ha som ”buffert”.

Pengar behövs alltid…

I år har vi kommit till ett speciellt år. Vi har lagt ner vårt kansli i Skillingaryd i samband med att vår trogne medarbetare Per Bunnstad gått i pension. Arbetet som kanslist har uppehållits av Jeanette Aronsson från vilken vi köpt tjänsten de senaste åren.

Vi har nu gått in i en ny och spännande fas. Vi har flyttat vårt kansli till Älvsjö. Ett fördjupat samarbete med Svensk Frimärksungdom har inletts genom att ett gemensamt kansli skapats. En ny kanslichef, Elisabeth Björklund-Joback, har anställts för att jobba halvtid på vartdera förbund.

Vi gläds åt att vi fått många nya medlemmar, en nödvändighet eftersom många faller ifrån. Detta av naturliga skäl då vi har en hög medelålder bland medlemmarna. Nu blickar vi framåt och tar nya tag!

En omorganisation av det här slaget kan dock inte göras utan att det kostar pengar, bland annat i form av fördyrade personalkostnader under en övergångsperiod med mera. Låt vara att vi ändå kunnat spara in pengar i form av resor, utebliven fysisk kongress med mera, men så har till exempel annonsintäkterna dippat på grund av uteblivna evenemang. Ett planerat lotteri kan inte genomföras då våra anslutna föreningar tvingats ställa in fysiska möten på grund av pandemin.

Sammantaget gör detta att vi för innevarande år är i stort behov av extra intäkter för att trygga vårt förbunds ekonomiska ställning. Jag vädjar därför till er kära medlemmar i SFF, liksom till våra anslutna föreningar, att öppna plånboken och skicka ett bidrag till vårt bankgiro 568-1580 eller swisha till 1230096297. Som meddelande, skriv sponsring.

Ivan Forsgren
Kassör i SFF

Posta en kommentar till Lars Nordberg

2 kommentarer
 1. Bengt Johansson skriver:

  Hade varit trevligt med någon form av
  besked på mottagen sponsring.
  MVH Bengt

  • Lars Nordberg skriver:

   Hej,
   Det är på gång. Vi har haft mycket att göra med medlemsavgifter samt central inkassering.
   Tack för ditt bidrag!

   Lars Nordberg
   Vice ordförande